THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH FUTURE BROKER 2021

Địa điểm:*
1.THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên* Ngày sinh*
Nơi sinh* Giới tính*
Chiều cao(cm) Cân nặng(kg)
Nơi đăng kí thường trú* Nơi ở hiện nay*
Số CMND/Hộ chiếu* Nơi cấp*
Ngày cấp* Dân tộc
Tình trạng hôn nhân
Thông tin liên lạc
Điện thoại di động* Điện thoại cố định
Email* Trang cá nhân
(Facebook, LinkedIn,...)
Người liên hệ khi cần
Họ và tên Mối quan hệ
Điện thoại di động Điện thoại cố định
Địa chỉ liên lạc
2.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình độ* Tên trường đào tạo* Ngành học* Thời gian* Xếp loại* Điểm TB*
Trình độ tiếng anh: Điểm TOIEC: Điểm IELTS: Điểm TOEFL: Ngoại ngữ khác:
3.KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (kể cả bán thời gian)
Từ Tới Tên đơn vị công tác Chức vụ Nhiệm vụ, phạm vi công việc, thành tích
4.NGUYỆN VỌNG CÁ NHÂN
5.ĐIỂM MẠNH CỦA BẢN THÂN
6.SỞ THÍCH CÁ NHÂN
7.KHEN THƯỞNG & KỶ LUẬT
KHEN THƯỞNG
KỶ LUẬT
8.BẠN BIẾT THÔNG TIN NÀY QUA ĐÂU
Website Người thân Hội thảo

Khác(ghi rõ)

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ